Het waasse krieltje
Image default
Auto's en Motoren

Dagcursus motortheorie van Gelijk Geslaagd: Leer alle motortheorie in 1 dag!

De dagcursus motortheorie van Gelijk Geslaagd is een intensieve en succesvolle manier om in één dag alle theoretische kennis op te doen die nodig is om het CBR motor theorie examen met succes af te leggen. Deze cursus wordt onder andere gegeven in Utrecht en biedt deelnemers de mogelijkheid om snel en grondig de theorie over verkeersregels, verkeerslichten, verkeersborden, wetten en bijzondere situaties te leren.

Inhoud van de cursus

  • Basisprincipes. De cursus begint met een overzicht van de basisprincipes van het Nederlandse verkeerssysteem. Hierbij wordt ingegaan op de regels voor deelname aan het verkeer en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Ook worden de belangrijkste verkeersborden en verkeersregels behandeld, zoals de voorrangsregels, snelheidslimieten en stopverboden.
  • Verkeerslichten en bijzondere situaties. Naast de basisprincipes van het Nederlandse verkeerssysteem komen ook verkeerslichten en bijzondere situaties aan bod. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om situaties waarin wegwerkzaamheden plaatsvinden, of om bijzondere verkeerssituaties zoals rotondes of spoorwegovergangen.
  • Wetten en regelgeving. Tijdens de cursus wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan de wetten en regelgeving die van toepassing zijn op het Nederlandse verkeer. Hierbij gaat het onder andere om de Wegenverkeerswet en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens. Ook wordt ingegaan op de gevolgen van overtredingen van deze wetten en regels.

Oefeningen en toetsen

Om de opgedane kennis te testen en te oefenen, worden tijdens de cursus motortheorie Utrecht (en meer dan 9 andere steden) verschillende oefeningen en toetsen afgenomen. Dit geeft de deelnemers de mogelijkheid om te zien waar ze nog extra aandacht aan moeten besteden en om de opgedane kennis te versterken.

CBR motor theorie examen

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers de mogelijkheid om direct het CBR motor theorie examen af te leggen. Dit examen bestaat uit 50 vragen en 2 testvragen die betrekking hebben op verkeersregels, verkeerslichten, verkeersborden, wetten en bijzondere situaties. Door het volgen van de dagcursus motortheorie zijn de deelnemers optimaal voorbereid om het examen met succes af te leggen.

https://www.gelijkgeslaagd.com/