Het waasse krieltje
Image default
Financieel

Kan ik met mijn broer een woning kopen ?

Ja, het is over het algemeen mogelijk voor jou en je broer om samen een woning te kopen. De meeste geldverstrekkers keuren dit echter niet goed. Dit wordt vaak gedaan door familieleden of vrienden om de kosten en verantwoordelijkheden te delen. Woningprijzen zijn enorm gestegen en alleen een woning kopen is voor de meeste mensen geen haalbare kaart. Hier zijn enkele dingen om rekening mee te houden.

Financiering huis kopen met broer of zus

 Jij en je broer moeten bepalen hoe jullie de aankoop zullen financieren. Dit kan onder meer betrekking hebben op het gezamenlijk aanvragen van een hypotheek en of het inbrengen van eigen middelen. Denk er aan dat als je samen een woning koopt met familie dan doe je dat voor een langere tijd.

Eigendomsverdeling als je met broer of zus een woning koopt

Jullie moeten beslissen hoe het eigendom van de woning wordt verdeeld. Dit kan gelijkwaardig zijn, waarbij jullie elk de helft bezitten, of in een andere verhouding, afhankelijk van jullie financiële bijdragen. Voor de bank zijn jullie beiden 100% verantwoordelijk voor de hypotheekbetaling.

Juridische zaken

Het is verstandig om een juridische overeenkomst op te stellen die de afspraken en verantwoordelijkheden van beide partijen regelt. Dit kan onderwerpen behandelen zoals het verdelen van kosten, onderhoud van de woning, het recht om de woning te verkopen, enzovoort. Ook kan je hiervoor bij de notaris terecht.

Belastingen en kosten

Houd er rekening mee dat er kosten zijn verbonden aan het kopen van een woning, zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en mogelijk makelaarskosten. Deze kosten moeten worden verdeeld en besproken.

Bespreek zaken als uit elkaar gaan als broer of zus

 Het is ook belangrijk om na te denken over wat er moet gebeuren als een van jullie in de toekomst de woning wil verkopen of zijn aandeel wil overdragen aan de ander. Vaak is dit niet mogelijk omdat ieders zijn deel aan overwaarde krijgt. Ziet iemand daar vanaf dan komt de belastingdienst langs i.v.m. schenken.

Hypotheekadvies inwinnen

Het is raadzaam om juridisch en financieel advies in te winnen voordat je een gezamenlijke aankoop doet. Een advocaat en of een financieel adviseur kunnen jullie helpen de juiste beslissingen te nemen en een solide overeenkomst op te stellen. Lexwonen hypotheekadviseur Veenendaal heeft geldverstrekkers waar je een hypotheek kan aanvragen met je broer of zus. 

Het is belangrijk om specifiek advies in te winnen voor broer en zus dat speciaal voor hun situatie relevant is.

Wat is het gevaar als je met familie een huis koopt

Het kopen van een huis met familieleden kan zowel voordelen als potentiële risico’s met zich meebrengen. Hier zijn enkele mogelijke gevaren om rekening mee te houden:

Samen een huis kopen betekent dat jullie financiële belangen op elkaar worden afgestemd. Als er onenigheid ontstaat over financiële verantwoordelijkheden, bijdragen, kostenverdeling of andere financiële aspecten, kan dit leiden tot spanningen en conflicten tussen familieleden.

Wijzigingen in omstandigheden vaan familie

De omstandigheden van mensen kunnen in de loop der tijd veranderen, zoals gezinsuitbreiding, baanverlies, echtscheiding, verhuizing, etc. Dit kan de dynamiek van de gezamenlijke woningaankoop beïnvloeden en zelfs tot complexe situaties leiden als een van de partijen hun deel van het huis wil verkopen.

 Het onderhouden van een huis vereist regelmatige inzet en kosten. Als een of meerdere partijen niet bereid of in staat zijn om bij te dragen aan het onderhoud en de reparaties, kan dit leiden tot fricties en achterstallig onderhoud dat de waarde van het huis kan aantasten.

Aankopen woning zonder ontbindende voorwaarden

Het is lastig om zelfs met 4 mensen een woning te kopen omdat de woningmarkt weer aantrekt. Koop je met alleen je broer of zus? Huis kopen met 2 personen betekent dat het mogelijk is om zonder financieel risico een bod zonder voorbehoud van financiering te doen.

Familieleden kunnen verschillende verwachtingen hebben over hoe het huis zal worden gebruikt, beheerd of zelfs gedecoreerd. Het niet op één lijn zitten met deze verwachtingen kan tot conflicten leiden.

Het is belangrijk om van tevoren na te denken over wat er gebeurt als een van de partijen besluit om het huis te verkopen of zijn/haar deel aan de andere partij over te dragen. Het kan ingewikkeld zijn om een geschikte oplossing te vinden als de partijen niet op dezelfde pagina zitten over hoe ze deze situaties willen afhandelen.

Juridische en financiële complexiteit

Een gezamenlijke aankoop met familie kan juridische en financiële complexiteit met zich meebrengen, zoals het opstellen van een co-eigendomsovereenkomst, het beheren van belastingen, het verdelen van kosten, enzovoort.

Om deze gevaren te minimaliseren, is open communicatie van cruciaal belang. Het is aan te raden om juridisch advies in te winnen welke verantwoordelijkheden en procedures duidelijk definieert. Dit kan helpen om potentiële conflicten te verminderen en een soepel verloop van de gezamenlijke aankoop te waarborgen. Een huis kopen met broer of zus is de mogelijkheid om toch te kunnen kopen zonder voorbehoud van financiering.

https://lexwonen.nl/hypotheekadviseur-Veenendaal/