Het waasse krieltje
Image default
Bedrijven

Kunt u als verhuurder het huurcontract ontbinden

Huurcontract ontbinden als verhuurder

Verhuurd u één van uw woningen en bent u niet tevreden met uw huurder dus wilt u het huurcontract ontbinden? Het ontbinden van een huurcontract is iets wat alleen mag in bijzondere situaties en bij het opgeven van een geldige reden. Dit komt doordat bij het opstellen van een huurovereenkomst een bepaalde termijn is vastgesteld. Dit bestaande contract mag niet eenzijdig opgezegd worden, ook niet wanneer u de woning wilt gaan verkopen. Dit komt doordat in de wet geschreven staat dat koop geen huur breekt. Bij overname van de woning naar een andere eigenaar, neemt de nieuwe eigenaar ook het lopende huurcontract mee. Wanneer u geen geldige reden heeft voor het ontbinden van het huurcontract en daarom van uw woning af wilt, kunt u uw woning verkopen aan huisverkopenmethuurderserin.nl. Wij zijn de investeringsmaatschappij die verhuurde woningen kopen. Wij brengen een geheel kosteloos en vrijblijvend bod uit op uw huis.

 

In welke situaties mag u als verhuurder een huurcontract ontbinden

  • Geen goede huurder: De huurder komt zijn/haar verplichtingen niet na. Er kan hierbij sprake zijn van een huurachterstand, overlast veroorzaakt door de huurder.
  • Tussenhuur: De verhuurder verhuurt de woonruimte tijdelijk omdat deze voor een bepaalde tijd in het buitenland is, maar bij terugkomst weer wilt intrekken in de eigen woning. Hierbij is het wel van belang dat een tijdelijke huur afgesproken is en dit ook omschreven is in het huurcontract.
  • Dringend eigen gebruik: Wanneer de verhuurder de woning zelf dringend nodig heeft kan bij de rechter een aanvraag ingediend worden voor het beëindigen van het huurcontract. Het is hierbij wel van belang dat de verhuurder een geldige reden opgeeft. 
  • Nieuwe overeenkomst: De huurder wilt niet akkoord gaan met het voorstel van de verhuurder om overeenkomst te veranderen of nieuwe overeenkomst te sluiten.
  • Geldend bestemmingsplan: Wanneer het bestemmingsplan van het verhuurde pand gewijzigd kan worden, kan de verhuurder bij de rechter een aanvraag doen voor beëindiging van het contract.

 

Zonder zorgen van uw huurpand af

Wanneer uw aanvraag voor ontbinden van het contract niet wordt aangenomen maar u niet de verantwoordelijk wilt dragen voor uw verhuurde woning wanneer iets fout gaat bij de huurder, is er een mogelijkheid voor u om uw woning te verkopen inclusief huurder. Bij verkoop van uw verhuurde woning aan ons, nemen wij het lopende huurcontract over. Op deze manier zit u niet meer vast aan het huurcontract en is uw woning direct verkocht.

http://huisverkopenmethuurdererin.nl/